Ponad 80% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego  

Aż 81% Polaków uważa, że system kaucyjny to najlepsze rozwiązanie dla efektywnej zbiórki zużytych opakowań nadających się do recyklingu. To główny wniosek płynący z najnowszego badania konsumenckiego Tomra Collection Polska przeprowadzonego wśród mieszkańców wszystkich województw w naszym kraju.

 

badanie, konsumenckie, tomra collection, konsumenci

System kaucyjny wraz z zapowiadanym, zmienionym schematem ROP dla pozostałych opakowań, to odpowiedź na wzrost zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i popytu na wysokiej jakości surowce wtórne. Sprawdziliśmy, jakie nastawienie do jego wprowadzenia oraz jaką gotowość do zmian w tym zakresie wykazują obywatele naszego kraju.

Zdecydowana większość uczestników badania przeprowadzonego w lutym 2024r. popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce, traktując je jako najlepsze rozwiązanie do efektywnej zbiórki opakowań po napojach. Uważa tak aż 81% badanych. 

To badanie pokazuje, że system kaucyjny jest narzędziem, które jest dobrze odbierane przez całe społeczeństwo, od najstarszych do najmłodszych pokoleń. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy odpowiadają za stworzenie systemu w Polsce. Dzięki tak optymistycznemu nastawieniu oraz konsekwentnej edukacji na temat zasad jego działania, to narzędzie ma potencjał i szansę na powodzenie. Polacy czekają na system kaucyjny i są gotowi wprowadzić zmiany w swoich codziennych nawykach.

TOMRA_Anna_Sapota
Anna Sapota Wiceprezes ds. public affairs w grupie TOMRA. 

Kiedy wchodzi system kaucyjny w Polsce i na czym polega?

Start systemu kaucyjnego w Polsce zaplanowany jest na początek 2025 roku. To rozwiązanie, które z powodzeniem funkcjonuje już w wielu krajach Europy, również u naszych sąsiadów – na Słowacji, Litwie czy w Niemczech. W ostatnim czasie kolejne kraje, jak Węgry, Rumunia i Irlandia, wprowadziły własne systemy. Inne, jak Holandia i Niemcy, rozbudowują te dotychczas działające.

System kaucyjny polega na pobieraniu kaucji przy zakupie napoju i oddawaniu jej przy zwrocie pustego opakowania do punktu zbiórki, czyli sklepu. Kaucja jest zatem jednym z najważniejszych motywatorów do oddawania opakowań do recyklingu. Polacy zapytani o kwotę, która wystarczająco motywowałaby ich do zwrotu opakowania, wskazali zarówno 50 gr (46%), jak i 1 zł (45%). Za kaucją wyższą niż 1 zł opowiedziało się zaledwie 9% badanych.

badanie, konsumenckie, tomra collection, konsumenci

Skąd Polacy czerpią wiedzę o systemie kaucyjnym?

Większość respondentów (67%) wskazało telewizję jako główne źródło informacji o systemie kaucyjnym w Polsce. Tuż za nią znalazły się portale i gazety informacyjne (44%) oraz ulotki sklepowe (43%). To ostatnie źródło zdecydowanie preferują osoby powyżej 60 roku życia – 55% z nich. Media społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram, były najczęściej zaznaczane przez osoby poniżej 30 roku życia (odpowiednio 68% i 30%). Natomiast radio zaznaczało 34% badanych w każdym wieku. 

Sklepy są kluczem do efektywnego zbierania pustych opakowań po napojach. To od nich zależy nie tylko forma zbiórki i jej odpowiednie ulokowanie w sklepie, ale także edukacja wokół zasad oraz korzyści wynikających z działania systemu kaucyjnego. Badania wskazały, że to właśnie ulotki przygotowywane przez sklepy są chętnie czytywane przez Polaków i mogą być wartościowym źródłem informacji.

Konrad Robak, Managing director, TOMRA Collection Polska
Konrad Robak Managing director w TOMRA Collection Polska

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oczekiwań Polaków dotyczących systemu kaucyjnego? Już teraz pobierz nasze najnowsze badanie!

POBIERZ