POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma TOMRA ma świadomość, że prywatność ma fundamentalne znaczenie dla każdego i stara się zapewnić, aby wszystkie kontakty z naszą firmą były objęte ochroną i przebiegały w sposób spełniający lub przekraczający wszelkie wymagania przepisów prawa.

Prywatność Użytkownika jest dla nas poważną sprawą, dlatego nigdy nie sprzedajemy żadnych danych dotyczących Użytkowników naszych systemów. Wszelkie zebrane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia Użytkownikowi jak najlepszego doświadczenia podczas korzystania z naszej witryny internetowej oraz oferowania odpowiednich informacji.

Jeśli chodzi o prawa Użytkownika jako konsumenta, chcemy mieć pewność, że otrzyma od nas wszystko, co może mu być potrzebne do podejmowania świadomych decyzji. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw Użytkownika, prosimy kliknąć tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy zwrócić się do nas, by skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych.

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W FIRMIE TOMRA

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje Użytkownika o praktykach naszej firmy w zakresie ochrony prywatności oraz o możliwych decyzjach Użytkownika co do sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy informacje o nim, w tym również informacje, które mogą być gromadzone na podstawie jego aktywności w internecie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich spółek firmy TOMRA, jak również witryn internetowych, domen, usług, aplikacji i produktów należących do firmy TOMRA.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do aplikacji, produktów, usług, witryn internetowych lub elementów mediów społecznościowych stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków zamieszczanych przez nas na kontrolowanych przez nas platformach internetowych. Klikając taki link, Użytkownik opuszcza witryny internetowe kontrolowane przez firmę TOMRA. W rezultacie informacje na jego temat mogą być gromadzone lub udostępniane przez stronę trzecią. Firma TOMRA nie kontroluje witryn internetowych stron trzecich ani ich praktyk w zakresie ochrony prywatności, które mogą odbiegać od praktyk stosowanych przez TOMRA, a także nie zachęca do odwiedzania tych witryn ani nie składa żadnych oświadczeń, które by ich dotyczyły. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny przed wyrażeniem zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami angielskiej wersji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, pierwszeństwo będzie miała wersja angielska.

 

JAKIE DANE GROMADZIMY

Dane osobowe to wszelkie informacje, które wskazują tożsamość Użytkownika lub umożliwiają jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację. Dane osobowe Użytkownika mogą być przez nas gromadzone podczas korzystania przez niego z platform internetowych firmy TOMRA lub podczas rozmów bądź korespondencji z przedstawicielami firmy TOMRA.

Dane osobowe zbierane od Użytkownika zależą od charakteru interakcji z nami lub od usług, z których Użytkownik korzysta, jednakże mogą do nich należeć:

 • Informacje podawane bezpośrednio przez Użytkownika
 • Dane teleadresowe: Możemy gromadzić osobiste i/lub służbowe dane teleadresowe, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail Użytkownika oraz inne podobne informacje teleadresowe.
 • Dane dotyczące płatności: Gromadzimy dane niezbędne do obsługi płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych/debetowych, numery kodów bezpieczeństwa i inne powiązane z nimi informacje rozliczeniowe.
 • Dane dotyczące konta: Gromadzimy takie informacje jak sposób zakupu usług lub rejestracji w usługach TOMRA, historia transakcji, rozliczeń i udzielonej pomocy technicznej, produkty i/lub usługi TOMRA, z których korzysta Użytkownik, oraz wszelkie inne informacje dotyczące konta utworzonego przez Użytkownika.
 • Dane dotyczące lokalizacji: Możemy gromadzić dane geolokalizacyjne, gdy Użytkownik uruchomi usługi oparte na lokalizacji lub gdy zdecyduje się podać informacje związane z lokalizacją.
 • Dane uwierzytelniające: Gromadzimy identyfikatory użytkowników, hasła, podpowiedzi do haseł oraz podobne informacje zabezpieczające niezbędne do uwierzytelnienia się i uzyskania dostępu do kont w TOMRA.
 • Dane demograficzne: Możemy gromadzić lub uzyskiwać od stron trzecich określone dane demograficzne, takie jak kraj, płeć, wiek, preferowany język, ogólne wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz dane dotyczące ogólnych zainteresowań zawodowych.
 • Preferencje: Gromadzimy informacje o preferencjach i zainteresowaniach Użytkownika związanych z naszymi produktami, usługami (zarówno wtedy, gdy wskaże je nam sam Użytkownik, jak i wtedy, gdy wywnioskujemy je z posiadanych informacji o Użytkowniku), a także o preferencjach Użytkownika co do otrzymywania korespondencji od naszej firmy.
 • Dane z mediów społecznościowych: Możemy udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają Użytkownikowi udostępnianie informacji w jego sieciach społecznościowych oraz interakcje z nami na różnych portalach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji przez Użytkownika może spowodować gromadzenie lub udostępnianie informacji o Użytkowniku, w zależności od funkcji. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i ustawieniami na portalach społecznościowych, z których korzysta Użytkownik, aby upewnić się, czy Użytkownik zdaje sobie sprawę z tego, jakie informacje mogą być gromadzone, wykorzystywane i udostępniane przez te portale.
 • Inne informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację: Do innych informacji umożliwiających jednoznaczną identyfikację, które możemy zbierać od Użytkownika, należą na przykład numery seryjne produktów, informacje podawane przez Użytkownika podczas osobistego, internetowego lub telefonicznego bądź korespondencyjnego kontaktu z przedstawicielami firmy, działami pomocy technicznej lub innymi kanałami obsługi klienta, odpowiedzi udzielone przez Użytkownika w ankietach lub konkursach dla klientów bądź dodatkowe informacje, które Użytkownik nam przekazał w celu ułatwienia świadczenia naszych usług i udzielania odpowiedzi na jego zapytania. Użytkownik nie jest zobowiązany do udostępniania danych osobowych, których od niego zażądamy, jednak jeśli postanowi ich nie udostępniać, w niektórych przypadkach nie będziemy w stanie dostarczać mu naszych usług lub pewnych specjalistycznych funkcji bądź skutecznie odpowiedzieć na ewentualne pytania.
 • Informacje zbierane automatycznie na temat korzystania z usług TOMRA przez Użytkownika
 • Dane urządzenia: Gromadzimy informacje o komputerze Użytkownika i/lub urządzeniu używanym do przeglądania internetu, takie jak system operacyjny, region, język, strefa czasowa, numer modelu, wersja przeglądarki, producent komputera, port używany do połączenia, unikalne identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklamowe oraz dodatkowe informacje techniczne, które różnią się w zależności od produktu.
 • Dane dotyczące przeglądania stron internetowych: Zbieramy informacje o wizytach Użytkownika w witrynach internetowych TOMRY oraz jego aktywności w tych witrynach, aplikacjach lub stronach „obsługiwanych” przez inną firmę w naszym imieniu, w tym treściach (i wszelkie reklamach) wyświetlanych przez Użytkownika, adresie strony internetowej, z której Użytkownik do nas trafił, oraz innych zachowaniach związanych z klikaniem w zawartość witryn internetowych. Niektóre z tych informacji są gromadzone przy użyciu narzędzi do automatycznego gromadzenia danych, takich jak pliki cookie.
 • Dane anonimowe lub zbiorcze: Możemy gromadzić anonimowe odpowiedzi na ankiety lub anonimowe, zbiorcze informacje na temat sposobu korzystania z usług TOMRA.
 • Informacje ze źródeł zewnętrznych

Możemy również pozyskiwać dane ze źródeł zewnętrznych, które uważamy za wiarygodne i które są publicznie dostępne lub dostępne na zasadach komercyjnych. Mogą one obejmować dane osobowe, takie jak imię i nazwisko Użytkownika, jego adres, adres e-mail, preferencje, zainteresowania i określone dane demograficzne. Dane osobowe mogą być między innymi gromadzone, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych aplikacji poprzez logowanie do mediów społecznościowych (np. logowanie do naszych aplikacji przy użyciu danych uwierzytelniających z Facebooka lub innych portali społecznościowych). Podstawowe informacje, jakie otrzymujemy, mogą zależeć od ustawień prywatności konta Użytkownika na portalu społecznościowym. Ponadto jeżeli Użytkownik nabędzie usługi firmy TOMRA od jej partnera, możemy uzyskać od tego partnera pewne informacje dotyczące dokonanego zakupu. W stosownych przypadkach możemy także otrzymywać informacje od agencji zajmujących się zapobieganiem oszustwom lub biur informacji kredytowej w związku z przyznawaniem kredytów.

Otrzymujemy również dane nieosobowe, takie jak zbiorcze lub zanonimizowane dane demograficzne/profilowe, ze źródeł zewnętrznych, między innymi od firm specjalizujących się w dostarczaniu danych o przedsiębiorstwach, przeprowadzaniu analiz oraz dostarczaniu oprogramowania jako usługi.

W celu zapewnienia poprawności danych i oferowania klientom lepszej obsługi dzięki lepszej personalizacji usług, treści, marketingu i reklam, możemy łączyć ze sobą lub scalać informacje otrzymywane z różnych źródeł opisanych powyżej. Możemy na przykład porównywać informacje geograficzne uzyskane ze źródeł komercyjnych z adresem IP pobranym przez nasze narzędzia do automatycznego gromadzenia danych, aby określić ogólny obszar geograficzny, w którym znajduje się Użytkownik. Informacje mogą być również powiązywane ze sobą za pomocą unikalnego identyfikatora, takiego jak plik cookie lub numer konta.

 

W JAKI SPOSÓB SĄ WYKORZYSTYWANE ZGROMADZONE DANE

Dane osobowe są przez nas gromadzone i wykorzystywania w celu zarządzania relacjami Użytkownika z firmą TOMRA oraz zapewnienia mu lepszej obsługi dzięki spersonalizowanej obsłudze i kontaktom. TOMRA będzie przetwarzać (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) informacje podane przez Użytkownika w sposób zgodny z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Będziemy dbać o to, aby dane Użytkownika były prawidłowe i aktualne, a także nie były przechowywane dłużej niż jest to konieczne. TOMRA jest zobowiązana do przechowywania informacji wymaganych przepisami prawa, np. informacji potrzebnych do celów podatku dochodowego i kontroli. Okres przechowywania różnego rodzaju danych osobowych może być również uzależniony od szczególnych wymogów danego sektora biznesowego i ustalonych praktyk. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej niż przez wskazany okres, w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych.

Dane Użytkownika mogą być przez nas wykorzystywane między innymi w następujący sposób:

 • Doświadczenie klienta

Zapewnianie Użytkownikowi bezproblemowego korzystania z naszych produktów i usług dzięki posiadaniu poprawnych danych kontaktowych i rejestracyjnych, zapewnianie kompleksowej obsługi klienta, oferowanie produktów, usług i funkcji, które mogą zainteresować Użytkownika. Dane Użytkownika są przez nas również wykorzystywane do dostarczania mu indywidualnych doświadczeń, personalizacji otrzymywanych przez niego treści oraz opracowywania rekomendacji w oparciu o usługi firmy TOMRA, z których korzysta.

 • Obsługa transakcji

Pomaganie Użytkownikowi w realizacji transakcji i składaniu zamówień na nasze produkty i usługi, administracja konta Użytkownika, przetwarzanie płatności, przygotowywanie wysyłek i dostaw oraz ułatwianie napraw i zwrotów.

 • Wsparcie techniczne dla produktów i ich doskonalenie

Poprawa wydajności i działania naszych produktów, rozwiązań, usług i wsparcia, w tym wsparcia gwarancyjnego, a także terminowe aktualizacje firmware i oprogramowania oraz alerty, mające na celu zapewnienie ciągłości działania urządzenia lub usługi.

 • Komunikacja w celach administracyjnych

Komunikowanie się z Użytkownikiem w sprawie usług firmy TOMRA. Komunikacja w celach administracyjnych może polegać między innymi na udzielaniu odpowiedzi na zapytania lub prośby Użytkownika, komunikowaniu się w sprawie wykonania usługi lub gwarancji, powiadomieniach o wycofaniu produktu z rynku lub przekazywaniu ważnych informacji firmowych dotyczących połączeń, przejęć lub sprzedaży przedsiębiorstwa.

 • Bezpieczeństwo

Zapewnienie integralności i bezpieczeństwa naszych stron internetowych, produktów, funkcji i usług oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa, oszustwom lub innym działaniom noszącym znamiona przestępstwa lub dokonywanym w złym zamiarze, które mogą doprowadzić do naruszenia ochrony informacji Użytkownika, a także wykrywanie takich zagrożeń, oszustw lub innych działań. W przypadku gdy Użytkownik nawiązuje z nami kontakt, podejmujemy również uzasadnione kroki w celu zweryfikowania jego tożsamości, m.in. wymagając od niego podania hasła i identyfikatora Użytkownika, zanim udzielimy mu dostępu do jego danych osobowych. Możemy również zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak telewizja przemysłowa, mające na celu zabezpieczenie naszych lokali.

 • Działalność gospodarcza

Prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej, w tym rekrutacja, weryfikacja tożsamości Użytkownika, podejmowanie decyzji kredytowych w przypadku ubiegania się przez Użytkownika o kredyt, przeprowadzanie badań i analiz biznesowych, sprawozdawczość korporacyjna i zarządzanie, szkolenie personelu i cele związane z zapewnieniem jakości (mogące obejmować monitorowanie lub nagrywanie rozmów z naszym działem obsługi klienta), a także działania informacyjne.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane osobowe Użytkownika mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym dostawcom usług zleconych przez firmę TOMRA w trakcie obsługi Użytkownika, jeżeli istnieje prawnie uzasadniony cel takiego działania, jednakże jest to możliwe wyłącznie za zgodą Użytkownika lub jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Strony trzecie, którym możemy udostępnić dane Użytkownika, są zobowiązane do bezpiecznego przechowywania tych danych i wykorzystywania ich wyłącznie do wykonywania usług świadczonych na rzecz Użytkownika na nasze zlecenie. Gdy dane Użytkownika nie będą im już potrzebne do wykonywania zleconej usługi, zostaną przez nie usunięte zgodnie z procedurami firmy TOMRA.

 

WYBÓR USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PRYWATNOŚCI

Użytkownik ma możliwość subskrybowania komunikacji od firmy TOMRA dotyczącej określonych usług świadczonych przez firmę. Użytkownik może również zdecydować się na otrzymywanie ogólnych informacji od firmy TOMRA oraz wybrać sposób ich dostarczania – np. za pośrednictwem poczty, e-maila, telefonu, faksu, urządzenia mobilnego lub internetu.

Decyzję dotyczącą otrzymywania subskrypcji lub ogólnych informacji można podjąć lub zmienić w miejscu gromadzenia danych lub innymi metodami, opisanymi w kolejnych punktach. Wybór ten nie jest możliwy w przypadku komunikacji dotyczącej głównie obsługi zamówienia, umów, wsparcia, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa produktów lub innych informacji transakcyjnych, w przypadku których główny cel nie ma charakteru promocyjnego.

 

Komunikacja otrzymywana w ramach subskrypcji

Komunikacja otrzymywana w ramach subskrypcji obejmuje newslettery, powiadomienia o ujawnieniu informacji przez firmę itp. Użytkownik może wprost zawnioskować o jej otrzymywanie lub wyrazić na to zgodę. 

Użytkownik, który zgłosił prośbę o wysyłanie takich informacji, może następnie zrezygnować z ich otrzymywania, korzystając z jednej z następujących metod:

 1. Kliknąć link „Wypisz się” lub „Zrezygnuj z subskrypcji” w wiadomości e-mail lub wykonać polecenia zawarte w każdym e-mailu otrzymywanym w ramach subskrypcji.
 2. Aby zapisać się do naszych newsletterów, należy zaznaczyć opcjonalne pole zapisu, które jest zawarte w komunikacie dotyczącym przetwarzania danych w formularzu kontaktowym lub rejestracyjnym.
 3. Skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Prosimy pamiętać o podaniu swojego nazwiska, danych kontaktowych oraz konkretnych informacji o subskrypcji lub komunikacji marketingowej od firmy TOMRA, których dotyczy rezygnacja.

Osadzanie materiałów wideo

W swojej witrynie internetowej zamieszczamy materiały wideo, które są zintegrowane z jedną z dwóch zewnętrznych platform wideo należących do stron trzecich: TwentyThree i YouTube. Na platformie wideo TwentyThree nie są przechowywane żadne dane osobowe, chyba że Użytkownik subskrybuje usługi powiadomień na tej platformie. Materiały wideo na YouTube są objęte „rozszerzonym trybem ochrony danych”, co oznacza, że dane Użytkownika jako użytkownika YouTube nie mogą być przekazywane, jeśli nie odtwarza on materiałów wideo. Dane dotyczące odtwarzania materiałów wideo są przekazywane dopiero gdy Użytkownik odtwarza te materiały. Nie mamy żadnego wpływu na taką transmisję danych.

Jeżeli w chwili kliknięcia na materiał wideo z YouTube, który jest osadzony w naszej witrynie internetowej, Użytkownik jest zalogowany w Google, dane o sesji Użytkownika mogą zostać bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby YouTube powiązał jego dane z jego profilem, musi się wylogować przed kliknięciem przycisku. YouTube przechowuje dane Użytkownika w postaci profilu i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej witryny w oparciu o potrzeby Użytkownika. Taka ocena ma na celu w szczególności (również w przypadku Użytkowników niezalogowanych) dostarczanie spersonalizowanych treści reklamowych oraz informowanie innych Użytkowników sieci społecznościowej o aktywności Użytkownika w naszej witrynie internetowej. Użytkownik może zrezygnować z tworzenia profilu Użytkownika, jednak aby skorzystać z tego prawa, musi się skontaktować z YouTube.

Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych zamieszczonych w tym serwisie. Można tam również znaleźć dalsze informacje na temat praw przysługujących Użytkownikowi oraz możliwości konfiguracji ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.  Firma Google przetwarza dane osobowe Użytkownika również w Stanach Zjednoczonych, dlatego zobowiązała się do stosowania Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Osadzanie Map Google

W naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie internetowej, umożliwiając wygodne korzystanie z funkcji mapy.

Gdy Użytkownik odwiedza naszą witrynę, Google otrzymuje informację o wywołaniu danej podstrony tej witryny. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w Google, jego dane zostaną bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Google powiązał jego dane z jego profilem, musi się wylogować przed kliknięciem przycisku. Google przechowuje dane Użytkownika w postaci profilu i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swojej witryny w oparciu o potrzeby Użytkownika. Taka ocena ma na celu w szczególności (również w przypadku Użytkowników niezalogowanych) dostarczanie spersonalizowanych treści reklamowych oraz informowanie innych Użytkowników sieci społecznościowej o aktywności Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z tworzenia profilu Użytkownika, jednak aby skorzystać z tego prawa, musi się skontaktować z Google.

Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można znaleźć w opublikowanych przez niego informacjach o ochronie danych osobowych. Można tam również znaleźć dalsze informacje na temat praw przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie oraz możliwości konfiguracji ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Firma Google przetwarza dane osobowe Użytkownika również w Stanach Zjednoczonych, dlatego zobowiązała się do stosowania Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Dopóki jesteśmy w posiadaniu danych osobowych Użytkownika lub je przetwarzamy, Użytkownikowi przysługują następujące prawa jako osobie, której dane dotyczą:

 • Prawo do dostępu i wglądu: Użytkownik ma prawo dowiedzieć się, jak wykorzystywane są jego dane osobowe oraz zażądać kopii informacji, które przechowujemy na jego temat w dostępnym formacie.
 • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do sprostowania danych, które posiadamy na jego temat, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych): w pewnych okolicznościach Użytkownik może zażądać, żebyśmy usunęli z naszych rejestrów dane, które posiadamy na jego temat.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w przypadku spełnienia określonych warunków, Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przechowujemy na jego temat, zostały przekazane innej organizacji.
 • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec pewnych rodzajów przetwarzania danych, takich jak marketing bezpośredni lub sprzedaż/udostępnianie jego danych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania: Użytkownik ma również prawo do objęcia skutkami prawnymi zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania.
 • Prawo do kontroli sądowej: w przypadku gdy firma TOMRA odrzuci wniosek Użytkownika dotyczący prawa dostępu, przekaże Użytkownikowi uzasadnienie tej decyzji. Użytkownik ma prawo odwołać się od tej decyzji w sposób wskazany poniżej. Wszystkie powyższe wnioski zostaną przekazane dalej, jeżeli w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika będzie uczestniczyć strona trzecia.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez firmę TOMRA lub obsługi zapytania o prywatność danych otrzymanego od Użytkownika prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych firmy TOMRA za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem +49 151 22659374.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do inspektora ochrony danych firmy TOMRA lub bezpośrednio do odpowiedniego organu nadzorczego.